Historische stadsmuur Kampen deze herfst al zichtbaar

Welke restanten van de historische muur worden nog blootgelegd
Foto: Naomi Voorsluys

Bodemscans hebben historische delen van de stadsmuur bij de Cellebroederspoort blootgelegd. Hoe de stadsmuur er precies uit ziet, moet blijken uit de opgravingen die deze herfst nog gaan beginnen.

Door Naomi Voorsluys

Stadsarcheoloog, Alexander de Jager, wacht momenteel op de uitslag van het rapport van de rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uit dit rapport moet blijken of hij op onderzoek uit mag naar de restanten van de oude stadsmuur, of niet. De gemeente heeft een aantal plaatsen aangewezen waar de archeologische opgravingen gedaan mogen worden. Hoewel er een mogelijkheid is dat er op die plaatsen geen waardevolle restanten liggen. In dit rapport  van de Rijksdienst staan de definitieve bevindingen van de bodemscans die in september zijn uitgevoerd. Op basis van het rapport zal blijken of er ook op de plekken waar gegraven mag worden daadwerkelijk restanten van de stadsmuur te vinden zijn. Het gaat om locaties bij de wal naast de 1e Ebbingestraat en de 2e Ebbingestraat.

Positief gestemd

De Jager is positief gestemd over de uitkomsten van het rapport. Uit de originele bodemscans bleek dat er over de hele lengte van de stadswal een rechthoekige structuur te vinden was. Dit zijn vermoedelijk de restanten van de historische muur. Deze resten hebben de status van rijksmonument.

Historische schat of historische puin

De opgravingen moeten nog uitwijzen of er ook echt waardevolle restanten van de muur in de grond zitten. Er is een kans dat er alleen puinresten van de oude stadsmuur te vinden zijn. Maar dat is niet de enige uitdaging. Een complicerende factor bij de opgraving is dat er rekening moet worden gehouden met het stadspark. Het stadspark is een monumentaal erfgoed en mag niet beschadigd worden. Er staan bomen die niet beschadigd mogen worden en de parkstructuur moet blijven zoals het is. Als de muur er goed uit ziet, zal hij worden blootgelegd. Het publiek kan vanaf dat moment de muur bezichtigen.

De bouw van de muur

Het deel van de muur waar de opgravingen en scans om gaan, is in de 14eeuw gebouwd. In die periode werd de oude stadsmuur uitgebreid, zodat de historische wijk ‘De Hagen’ binnen de muren van de stad kon worden gebracht. De Hagen omringde de binnenstad.

De Burgel

De oude stadsmuur stamt al uit de 12e eeuw en liep langs stadsgracht de Burgel. Het bouwproces van de muur is zo goed bekend vanwege de jaarrekeningen uit 1435 die bewaard zijn gebleven. Ook nu zijn er nog steeds delen van de stadsmuur zichtbaar. De meest toonaangevende resten van de muur zijn ongetwijfeld de Koornmarktspoort, Broederpoort en Cellebroederspoort. Maar aan de IJssel zijn ook nog gedeeltes te zien die nu dienen als waterkeringen voor de oude binnenstad.

Ingenieursbureau Saricon

De metingen werden uitgevoerd door ingenieursbureau Saricon. Zij hebben op basis van drie verschillende meetmethodes de structuur van de muur in kaart gebracht. De onderzoeken werden op één dag uitgevoerd door onderzoeker, Ferry van den Oever.

 

Reacties

article
19192
Historische stadsmuur Kampen deze herfst al zichtbaar
Bodemscans hebben historische delen van de stadsmuur bij de Cellebroederspoort blootgelegd. Hoe de stadsmuur er
https://kampen.nieuws.nl/gemeente/19192/historische-stadsmuur-kampen-herfst-al-zichtbaar/
2018-10-26T07:56:02+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/174/2018/10/26075225/Schermafdruk-2018-10-26-07.51.50.png
Cellebroederpoort, De Burgel, De Hagen, Koornmarktpoort, Stadsmuur
Gemeente, Nieuws