Koopman stalt planten niet uit door fors hogere marktgelden in Kampen

Een wethouder die weigert het tarief voor de maandagmarkt te verlagen. Het zet kwaad bloed onder kooplieden in Kampen.

Bron: De Stentor Kampen