Waterschap baggert vijvers in Kamper stadspark

Het waterschap gaat baggeren
Foto: Pixabay

Het Waterschap WDO-De;ta baggert In de periode van 10 tot 24 oktober de vijvers nabij Kennedylaan en Horstsingel in Kampen.

Op de waterbodems vormt zich in de loop van de jaren zand en slib. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Voor een goede aan- en afvoer van water en om het onderhoud met de maaiboot goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat de watergangen diep genoeg blijven. Ook krijgt door overbodige bagger te verwijderen het water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water)dieren.

Baggerwerk

De werkzaamheden gaan rond 10 oktober van start. Dan zijn baggerboten en rupskranen aan het werk in en rond het water. De bagger die van de waterbodem afkomt, voert de aannemer per vrachtwagen af naar een erkende verwerkingslocatie. In totaal verwijderen we ca. 2.000 m3 bagger: de inhoud van 25.000 kruiwagens.

Een fris stadspark

Naast het baggeren laten we in warme perioden het water doorstromen om de kans op blauwalgen en botulisme te verkleinen. De gemeente Kampen heeft de riolering in de 1e Ebbingestraat afgekoppeld. Daardoor komt er bij zware buien minder rioolwater via de overstort in de vijvers terecht. Ook bezoekers van het park kunnen een steentje bijdragen aan de waterkwaliteit door bijvoorbeeld de eenden niet meer brood te voeren dan ze op kunnen.

 

Reacties

article
19141
Waterschap baggert vijvers in Kamper stadspark
Het Waterschap WDO-De;ta baggert In de periode van 10 tot 24 oktober de vijvers nabij
https://kampen.nieuws.nl/nieuws/19141/waterschap-baggert-vijvers-kamper-stadspark/
2018-10-05T08:01:54+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/174/2018/10/05080130/baggeren-kampen-vijver.jpg
Nieuws