Hoogwaterbrigade oefent weer met ‘stadsmuurwaterkering’ Kampen

Opbouw van de waterkering
Foto: WDO Delta
De jaarlijkse oefensluiting van de waterkering Kampen-Midden wordt gehouden op woensdag 12 september. De Hoogwaterbrigade van het Waterschap Drents Overijsselse Delta traint dan in de avonduren met het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering. Tijdens de oefening zijn de IJsselkade, De la Sablonièrekade en alle tussenliggende stegen van 19.00 tot 22.30 uur afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

De waterkering is in totaal zo’n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt om vanaf 2003 het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel afgesloten worden. Hiervoor werkt het waterschap samen met 200 enthousiaste vrijwilligers. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade: helpende handen bij hoogwater.

Actueel

In totaal telt de kering 84 mobiele elementen. Daarnaast plaatst de Hoogwaterbrigade tijdens hoogwater op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen om de ‘stadsmuurwaterkering’ geheel sluitend te maken. Met jaarlijkse oefeningen houdt het waterschap het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering actueel en oefent de Hoogwaterbrigade met het omhoog zetten van klepkeringen en het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken. Ook worden in diverse stegen hefschuiven handmatig omhoog gehesen en trainen de vrijwilligers met het aanbrengen van vloedplanken en het afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.

Reacties

article
18990
Hoogwaterbrigade oefent weer met ‘stadsmuurwaterkering’ Kampen
De jaarlijkse oefensluiting van de waterkering Kampen-Midden wordt gehouden op woensdag 12 september. De Hoogwaterbrigade
https://kampen.nieuws.nl/nieuws/18990/hoogwaterbrigade-oefent-weer-stadsmuurwaterkering-kampen/
2018-09-11T06:23:10+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/174/2018/09/10082435/opbouw_waterkering_kampen_tijdens_hoogwater_januari_2018.jpg
Nieuws