Kampen

Landelijk nieuws

Politie komt van 14 tot en met 16 september alleen nog naar spoedmeldingen

De oproep #geenspoedgeenpolitie zal grote gevolgen hebben voor heel Nederland. Basisteams, recherche, ondersteuning, leiding: alles zonder spoed komt stil te liggen. Dat betekent gesloten politiebureaus en 0,0 politieondersteuning bij evenementen, voetbal- en andere sportwedstrijden en in de horeca. De afwezigheid van politie zal overal worden gevoeld. De bonden vragen politiemensen om tijdens de actie wel bezig te blijven, maar dan met achterstallig werk.

Huisartsen luisteren veel te weinig naar het hart van de patiënten. Hierdoor wordt (te) vaak een hartklepziekte gemist

Dr. Brandon van Isala luidt de noodklok over hartziekten. ”Een hartklepaandoening komt vaak voor bij ouderen. Tijdige opsporing en de behandeling van hartklepafwijkingen kunnen van levensbelang zijn. Hiervoor is een samenwerking nodig, waarin de patiënt en de behandelaar een eigen verantwoordelijkheid heeft: klachten op tijd kenbaar maken en alert zijn op hartklepaandoeningen. Voor een goede behandeluitkomst is tijdige doorverwijzing naar een hartcentrum van belang.”